I ZACZĘŁO SIĘ ……………CO PRZYNIESIE JUTRO W EDUKACJI SZKOLNEJ ???

Czy Wyobrażasz sobie sobie Polską szkołę bez dzwonków, bez prac domowych, bez testomanii, bez pytania przy tablicy, bez zaznaczania na sprawdzianach błędnych odpowiedzi kolorem czerwonym , bez odpowiedzialności zbiorowej, bez rozpoczynania lekcji od 8 rano i wiele innych ważnych kwestii dla Wszystkich dzieci. Będziemy te i inne problemy naszej Polskiej Edukacji przedstawiać.

1. Szkoła bez ciągłego dzwonienia (dzwonek na przerwy), hałasowania, zwiększania poziomu stresu, przebodźcowania. To dzwonienie „Po co to Komu” ? CZY WIESZ ŻE, dzwonek w polskiej szkole to spadek po wielkich fabrykach, do których robotników wzywał właśnie dźwięk dzwonka. Model organizacji nauki, jaki obowiązuje w naszym kraju, to model pruski. Szkoły zostały tak pomyślane, aby jak najsprawniej wychowywały przyszłych robotników dla fabryk. Uczniowie od młodych lat byli, zatem, oswajani z dźwiękiem dzwonka, aby także w przyszłości zawodowej taki człowiek podporządkowywał się regułom i zasadom organizacji czasu pracy. Niestety ten anachronizm pozostał do dziś, chociaż we współczesnych zakładach pracy w większości przypadków już nie ma dzwonka czy syreny obwieszczającej koniec lub początek pracy. Można także Nauczycieli jaki Dzieci uczące się w szkołach z dzwonkami porównać przepraszam za określenie do „zwierząt” zaganianych do zagród:-)

Korzyści wynikające z braku dzwonków w szkole:

  • lepsze samopoczucie uczniów i nauczycieli,
  • partnerskie traktowanie uczniów przez nauczycieli,
  • poprawa relacji między nauczycielami i uczniami,
  • uczniowie od samego początku uczą się poczucia czasu i odpowiedzialności za wykonywane działania,
  • motywowanie uczniów do większej samodzielności,
  • uczniowie uczą się dobrze gospodarować swoim czasem, a także rzetelnie planować i wykonywać różne czynności podczas zajęć lekcyjnych,
  • minimalizowanie stresu u uczniów,
  • obniżenie poziom hałasu w szkole.

Po zakończonych zajęciach lekcyjnych nauczyciel dziękuje uczniom za uwagę oraz wspólną pracę i rozpoczyna się przerwa. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają możliwość płynnego regulowania czasu pracy i odpoczynku, dzięki temu mają poczucie, że są poważnie traktowani, a ich włożony wysiłek zostaje doceniony, a pomysły zrealizowane.

Dzięki takiemu rozwiązaniu wspieramy system edukacji oparty na zaufaniu i partnerstwie, a nie nakazie i egzekwowaniu pracy. Skuteczne funkcjonowanie szkoły bez dzwonków sprawdziło się również w Skandynawii, która zyskała sobie miano docenianej i modelowej edukacji europejskiej. Zapewne większość z nas, rodziców, pamięta jaki niepokój i chaos w głowie wprowadzał dźwięk dzwonka. Badania jasno potwierdzają, że dzwonki powodują natężenie hałasu i podnoszą poczucie stresu zarówno u uczniów, jak i u nauczycieli. Dźwięk dzwonka na przerwę przyczynia się także do eskalacji energii uczniowskiej, a ponadto,  zdejmuje z uczniów odpowiedzialność za kontrolowanie czasu.